Carla Maria

Welkom op de online omgeving van Narratief Perspectief – de praktijk van Carla Maria Verwer. Ik werk als coach en leiderschapstrainer in een voornamelijk academische en technische werkomgeving en binnen onderwijsinstellingen. Als Sociaal Artistiek Theatermaker ben ik in wijken te vinden en vertaal ik persoonlijke verhalen naar voorstellingen. De voertaal van mijn werk in de academische context is de voertaal voornamelijk Engels. Taal  en betekenisgeving staan centraal in al mijn werk. Gezamenlijk betekenis geven, een vorm vinden voor een bijeenkomst, voorstelling, loopbaan of levenspad én de juiste toon aanslaan zijn belangrijke onderdelen van mijn praktijk. Ik ontwikkel trainingen voor verschillende doelgroepen op het gebied van Persoonlijk Leiderschap, Loopbaanontwikkeling en Professionaliseren, word gevraagd als gespreksleider, en schrijf en regisseer voorstellingen met kwetsbare groepen in wijken. Verhalen en de betekenis die er aan toegekend wordt lopen als een rode draad door al mijn werk. Mijn veelvormige werkpraktijk is het resultaat van een gevarieerde achtergrond. Na een master in de Bedrijfscommunicatie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, met een specialisatie in Communicatie in Organisaties; studeerde ik af als docerend theatermaker en dramadocent aan de Academie voor Theater in Tilburg. Ik heb een eerstegraads onderwijsbevoegdheid. Ik ben getraind in en gecertificeerd in: Narratieve Therapie en Counseling, Krachtgericht Coachen (evidence based benadering voor leren en coachen), de CSR-methode (Chronische Stress Reversal – een psycho-biologische evidence based benadering van stress en burn-out), Transactionele Analyse, Voice Dialogue en  Jung Type index (MBTI)” Ik werk voornamelijk voor in een academische en technische werkomgeving, en binnen onderwijsinstellingen. Vanaf 2009  werk ik vanuit  De Theaterpraktijk met kwetsbare groepen in wijken: we maken voorstellingen op basis van de persoonlijke verhalen van de deelnemers. Voor mijn visie op Sociaal Artistiek Theater en een portfolio van mijn theaterwerk gaat u naar De Theaterpraktijk In 2017 richtte ik de School voor Narratief Leiderschap op. De school vertaalt mijn ervaring als theatermaker en leiderschapstrainer naar een narratieve perspectief op (persoonlijk) leiderschap. Mijn visie op Sociaal Artistiek Theater is te herkennen in het aanbod van de school. Vanuit Narratief Perspectief en door het oprichten van de School voor Narratief Leiderschap, hoop ik bij te dragen aan een meervoudig perspectief op bestaande zaken, bewust te worden van wat kostbaar voor je is, proberen te handelen en te communiceren op een hierbij passende manier en anderen te inspireren dit ook te doen. En dit alles op een bij voorkeur lichtvoetige en speelse manier. Mijn aanname is dat:
  • het helpt bij het begrijpen en accepteren van jezelf en anderen om je heen;
  • wat bijdraagt aan afgestemde, zorgvuldig gerichte en heldere communicatie;
  • wat bijdraagt aan een veilige cultuur;
  • wat een gezonde leeromgeving verbetert;
  • wat ruimte biedt voor talent, bereidheid en mogelijkheden;
  • wat bijdraagt aan een zinvol resultaat.
Ik hoop je een keer te ontmoeten! Ik ben aangesloten bij de Nederlandse orde van Beroepscoaches en ik ben bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) geregistreerd als docent waardoor workshops voor onderwijsinstellingen vrij zijn van BTW.