Home

Verkennen en toekennen van betekenis aan, via en door te verhalen – dat is waar Narratief Perspectief voor staat en over gaat. Bij Narratief Perspectief kun je terecht voor:

Narratief Perspectief gaat om de poging verder te kijken dan de eigen en/of de maatschappelijke dominante voorstelling van een situatie. Het gaat om een speelse perceptie op en (her)positioneren van standpunten en posities.

Verkennen en toekennen van betekenis aan, via en door te verhalen – dat is wat een Narratief Perspectief te bieden heeft. Met een narratief perspectief kijken we vervolgens naar gedrag en stellen we de vraag of dit gedrag in lijn is met wat betekenisvol is voor jou, je team of de organisatie waarbinnen je werkt.

Wij maken onderscheid tussen een verhaal en het narratief. We nemen de tijd om enerzijds naar situaties, (levens)ervaringen en gebeurtenissen te kijken – laten we dit verhalen noemen – en we nemen anderzijds de tijd om te kijken hoe we deze verhalen met elkaar verbinden – laten we dat het narratief noemen. Een verhaal is daarmee een enkelvoudig en op zichzelf te onderscheiden gebeurtenis, het narratief is de rode draad die deze verhalen met elkaar verbindt. Het narratief creëert en onthult daarmee leidende (levens) thema’s.

Een rizoom is een wortel die horizontaal onder de grond groeit. Het geeft verschillende uitlopers naar boven. Laten we zeggen dat de verschillende uitlopers boven de grond de verschillende verhalen zijn. De wortel is dan het narratief – de onzichtbare verbinder van deze verhalen.

Als je een moderator zoekt voor bijeenkomsten, iemand die het onderscheid in beeld kan brengen de grote lijnen en de betekenisvolle details, de gespreksdeelnemers actief houdt, de luisteraars iets geeft om te horen, neem dan contact op met Carla Maria Verwer, oprichter van Narratief Perspectief.

Of misschien zoek je een coach voor jezelf of een van je collega’s. Ene coach met een scherpzinnige, heldere en tegelijkertijd uitnodigende aanpak, neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek.

Bij Narratief Perspectief kun je terecht voor:

  • Ontwikkeling van Leiderschap en Loopbaan
  • Gezond werken voor ambitieuze mensen
  • Een narratief perspectief op het team: teamcultuur en onderlinge communicatie
  • Dominante en Alternatieve narratieven: het vergroten van mogelijkheden
  • Gespreksleiding bijeenkomsten

Ik geloof dat een betekenisvol (werk)leven is niet alleen gaat om wat je doet, of hoe effectief je al je talenten benut en je de mogelijkheden ‘pakt’ die er zijn of kunnen zijn. Ik geloof dat een betekenisvol (werk)leven ontstaat als je dát doet dat in verbinding staat met wat kostbaar en van betekenis voor je is. Dat betekent volgens mij dat leven en werken in een context waar ruimte is voor alternatieve wegen en ander gedrag dan de norm – ruimte voor diversiteit dus. En hoe logisch dat ook klinkt – dat is zeker niet vanzelfsprekend, laat staan gemakkelijk. Dus, zo af en toe, bij voorkeur voordat de druk op de ketel te hoog wordt, neem eens de tijd om je af te vragen of je keuzes en gedrag (nog altijd) in lijn liggen met wat betekenisvol voor je is. Voor jezelf of met de collega’s in je team. Met Narratief Perspectief kan dat op een lichtvoetige en gestructureerde manier.

Voor de leeromgeving en (groeps-) trainingen op maat bezoek je De School voor Narratief Leiderschap.